Kdy je vhodné s jazykem začít?

S jazykem je vhodné začít co nejdříve, děti mají otevřené v mozku centrum jazyků a cizí jazyk si osvojují automaticky, jako mateřštinu, odposlechem  bez potřeby gramatických pravidel a pouček brána jazyků se uzavírá kolem 6- tého roku a pak už se dá jazyk učit jen mechanicky. děti si slova osvojují jako synonyma v češtině- třeba pro slovo pes máme několik významů- pes, psík, hafan, psisko, a současně dog. nerozlišují jestli psovi řeknu pes nebo dog.

Stačí výuka 1x týdně?

Jako u výuky jazyků dospělých doporučuji děti seznamovat s jazykem co nejčastěji, navrhuji výuku různě kombinovat, aby dítě mělo co nejvíce anglických vjemů. Také doporučuji poslech anglických cd či dvd. Nicméně děti jsou jako houby a i za hodinu týdně, jsou schopny vstřebat velké množství anglických informací. 

Dítěti není rozumět, co říká...

Protože se děti v tomto věku učí odposlechem, může být jejich výslovnost nedokonalá ( i v češtině některá slova komolí), záleží na jejich sluchovém rozlišování. S časem a s dozráváním dochází ke zlepšování sluchu a tím se i  automaticky zlepšuje výslovnost.

Mám se sám s dítětem doma učit?

Nedoporučuji, aby rodiče na své dítko mluvili anglicky pokud nemají dostatečně dobrou angličtinu. V tomto období jediný nástroj k porozumění, který děti mají je sluch a je nutné, aby si zafixovaly slovíčka správně, pokud se naučí něco špatně vyslovovat, náprava pak může být zdlouhavá. 

Ukázky z výuky