ASL – (american sign language) neboli americká znaková řeč

 

Vychází se z metody americké znakové řeči, která je přizpůsobena dětskému věku a využívá zábavné výukové formy. Snaží se o brzkou komunikaci pomocí znakování se svým dítětem.  

Průzkumy ukazují, že děti používající znakovou řeč jsou vývojově napřed:

Děti ve věku 12. měsíců v průměru znakují kolem 25 znaků a znají přibližně 16 mluvených slov oproti normálu (2 - 3 mluvená slova).  

ASL procvičuje používání gestikulace, která napomáhá při verbální komunikaci.

( Všichni běžně používáme při komunikaci gesta a pohyby těla. ( Např.  pokud dítě chce, aby ho rodič pochoval, vztahuje k němu ruce). 

Díky ASL mohou děti komunikovat své postřehy, mohou ukázat své zájmy a potřeby, také se dokážou ptát na otázky dlouho před tím než začnou mluvit. 

 

Znakování barev

 

 

 

Čemu metoda ASL napomáhá? 

•  rozvoji IQ

•  akceleruje verbální projevy

•  zvyšuje sebevědomí

•  rozvíjí jemnou motoriku

•  snižuje plačtivost dítěte

•  rodič zná touhy svého potomka