TLI (total language immersion) neboli vnoření se do jazyka

 

Tato metoda nahrazuje přirozené mluvící prostředí. Děti jsou 100% obklopeny  anglickým jazykem- mluva, obrázky, poslechy, pomůcky.

Přinášení řeči do každodenního života, potřeba sdělovat věci anglicky, ztráta komunikačních bariér.