TPR ( total physical response) neboli úplná fyzická odpověď

 

Metodu vyvinul James J. Aster zhruba před 30- ti lety.

Napodobuje přirozený proces učení, kde na základě mluveného slova následuje určitá tělesná reakce. Dochází tedy k učení nových slov, aniž by bylo nutné je překládat.

 

Metoda TPR napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci. Metoda TPR využívá hojně mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity. 

 

Děti napodobují, co jim lektor říká. 

Např. Téma dopravní prostředky: 

 

airplane: děti běhají v kruhu, mají rozpažené ruce a létají      jako letadla                       

train: děti se chytnou v pase, vytvoří tzv. hada a první je mašinka, která určuje směr

car: děti běhají v kruhu a v ruce drží volant

 

V další činnosti mohou děti k dopravním prostředkům přidat i zvukový doprovod.