Vyučujeme angličtinu pro děti v mateřských a základních školách

(např.: MŠ Sedlec, MŠ Fibichova, MŠ Javorová,  MŠ Mládežnická,  MŠ Vilová,MŠ Východní, MŠ Doubí, MŠ Nejdek-Závodu Míru, MŠ Jakubov, MŠ Elipsa, MŠ Emy Destinové

                                                                                                                 ZŠ Truhlářská, ZŠ Komenského, ZŠ Poštovní, ZŠ Konečná )

                      Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

 

Mateřské školy

  • minimálně 1x týdně na 120 min
  • výuka probíhá dle požadavků MŠ- pracujeme buď s malými skupinami nebo s velkou skupinou dětí z celé MŠ anebo s celou třídou
  • paní učitelky z MŠ mohou být při výuce přítomny a nápomocny, to je optimální stav, protože tato paní učitelka je pro děti kotvou a jistotou (především protože při hodinách mluvíme převážně anglicky, česky si pomáháme teprve tehdy, když dětí ztrácí půdu pod nohama)
  • výuka je přizpůsobena vzdělávacímu programu mš, aby děti získávaly stejnou slovní zásobu, jak v mateřštině, tak v angličtině
  • děti pravidelně dostávají domů slovní zásobu a také domácí úkoly s pracovními listy, aby rodiče měly zpětnou vazbu, co aktuálně probíráme a zda si děti slovní zásobu osvojily
  • v průběhu výuky lektor s dětmi provádí drillová cvičení zpracovaná na dané téma, dále pak vypracovává pracovní list, který má zopakovat a podpořit probranou látku, také s dětmi cvičí a má s nimi svačinku, také je zde začleněna volná hra, kde si děti samy určují, co budeme dělat a jak.

 

Základní školy

  • výuka probíhá formou odpoledního kroužku, min. délka trvání kurzu je 60. min. x1 týdně, minimální počet účastníků v kurzu je 8 a maximální je 15.
  • výuka se přizpůsobuje požadavkům školy