Nabízíme kurzy angličtiny pro děti od nejútlejšího věku, přes děti školkového věku až po školáky.

Máme malé skupinky dětí po max. 9  

 

Znakování s batolátky od 10 měsíců

 • využití především metody znakování(ASL), díky níž podporujeme i mluvu obecně
 • vychází se z  nejdůležitějších znaků pro komunikaci s rodičem (mám hlad, bolí mě, chci přebalit, už nechci atd.)

 

Hrátky s batolátky 2 - 3 roky

 • děti jsou přítomny spolu s maminkami nebo tatínky (rodiče pomáhají zajistit pocit jistoty u dítěte a také jsou plně nápomocni při výuce - musí se aktivně zapojovat a motivovat děti ke spolupráci; maminky také dostávají veškeré výukové materiály v tištěné podobě, aby mohly s dětmi vše pravidelně procvičovat)
 • struktura hodin je velice podobná, protože děti v tomto věku mají rády řád a jisté rituály, což jim dodává pocit bezpečí
 • teprve když mají děti učivo dokonale osvojené, pokračujeme ve výuce s dalším programem
 • v hodině se střídají aktivní činnosti s klidovými

 

Školkový věk 3 - 6 let

 • děti jsou přítomny již bez maminek
 • struktura hodiny: 30 min. drill na dané téma, 15 min. pracovní list, který má upevnit probranou slovní zásobu a 15 min. hraní pohádky
 • hojné využití hudby a jednoduchých dětských říkadel, které si děti jednoduše osvojí  
 • kurz mohou navštěvovat i děti, které se předchozích kurzů nezúčastnily 

 

Kurzy pro školáky

 • u školáků nižších ročníků ZŠ se snažíme zachovat zábavnou hravou formu  výuky, ale na druhou stranu hraní přizpůsobujeme věku dětí, vycházíme z jejich zájmů: analýza textů písní oblíbených zpěváků atd.
 • pomalu začínáme číst různá krátká jednoduchá slova a pak přecházíme i na psanou řeč
 • zaměřujeme se hlavně na komunikaci a vyjadřovací schopnosti dětí