Na základě našich zkušeností s výukou jazyků, jsme vyvinuli inovativní výukovou metodu pro výuku jazyků online.

Výuka probíhá stejně, jako když děti dochází do jazykového centra, aniž by výuka ztratila na kvalitě.

Představíme Vám výhody online výuky.

 

 

Jaké jsou výhody online výuky?

  • Učení z pohodlí domova

  • Online se učíme 3x rychleji

  • Ušetříte čas

  • Ušetříte peníze za dopravu

  • Výuka se nahrává a tak se dá přehrát i zpětně (pokud byste hodinu nestihli včas)

  • Výuka může proběhnout, i pokud jsou děti nemocné a nemůžou do dětského kolektivu

  • Výuku zajišťuje tým zkušených lektorů.

 

Být online je in a proto buďte s námi online.

Vyzkoušejte naší ukázkovou hodinu zdarma: přihlásit se můžete přes náš rezervační systém.

 


 

Jakou video-komunikační aplikaci používáme?

Pro výuku používáme program zoom. Do lekce se přihlásíte přes odkaz poslaný na Váš mail, tím pádem si nemusíte zřizovat svůj vlastní zoom účet.

 

Jaké metody používáme?

Snažíme se, aby se děti při výuce vnořily do jazyka a vnímaly jazyk přirozeně, jako jazyk mateřský. Učíme děti hlavně reagovat na mluvené slovo.

Používáme hodně rytmizaci, písničky a básničky, které napomáhají rychlejšímu osvojení frází a slov. Výuka je spojená s pohybem a prožitkem, tím že to děti s námi prožijí, tím si věci lépe zapamatují a uchovají v paměti a pak vše umějí lépe použít. Výuka je velmi názorná a často děti vyzýváme k akci. Když si dá lektor ruku k uchu: Znamená to, že čeká, až děti odpoví.

Látka (učivo) se opakuje, dokud nedojde k osvojení. Tzn., že tím že to děti řeknou a slyší mnohokrát, tím si básničky či texty dobře vštípí do paměti a rozumí jim, aniž by se musely překládat. Teprve potom předkládáme dětem nové věci. Děti mají rady své rituály, a proto rády dokola hrají jim blízké hry. (např. Myšičko myš, nebo šly dvě opice atd.) a toho při výuce využíváme.

Pro děti ve věku 3/6 let vycházíme ze vzdělávacích programů mateřských škol, pro nižší třídy základních škol máme vypracovaný vlastní výukový koncept, kde klademe na děti v rámci věku větší požadavky (např. průprava anglického čtení a psaní- seznamování se ze psanou formou jazyka).

Při vlastní online výuce nepoužíváme žádný jazykový software, který by napodoboval počítačové hry, či pasivní hry se světa internetu, kde děti jen opakují slovíčka. Chceme, aby děti viděly nás a reagovaly na nás.

 

Jak dlouho trvá 1 lekce?

Jedna lekce trvá 35. min, před hodinou student obdrží pracovní list, který si dobrovolně může po hodině vypracovat, což napomůže tomu, že si probranou látku zopakuje a ještě zůstane dalších 10. minut v hladině anglického jazyka, což právě potřebujeme. Na základě zkušeností, tím že je online výuka tak intenzivní, nedoporučujeme delší výuku, protože děti stejně déle neudrží pozornost.

 

Mohou děti do výuky zasahovat?

Při výuce je zapotřebí, aby všechny děti měly vypnuté kamery a mikrofony. Bohužel děti nemohou zasahovat interaktivně do výuky, protože jakmile jen 1 účastník vyučování má mikrofon zapnutý, tak narušuje výuku všem. Děti rychle ztrácí pozornost, a proto se musíme vyvarovat každého rušivého momentu. Je pro nás důležité, aby se děti soustředily jen na lektora. Teprve ve chvíli loučení je možné si kamerky a mikrofony zapnout a s lektorem se rozloučit a rychle zopakovat nově probranou látku. 

Až při výuce starších dětí od 3. třídy ZŠ ,se děti mohou aktivně zapojit do výuky, píší nám odpovědi do chatových zpráv (tím si procvičují psaní) a také mají možnost si zapínat a vypínat mikrofony či kamery dle potřeby a požadavků lektora.